02 671 04 11
od 6. do 8. ure in od 11. do 13. ure
popoldan od 12. do 16. ure

Hišni obisk

Znamenita slika Zdravnik (The Doctor) je znana umetniška upodobitev zdravniškega poklica, družinskega zdravnika. Ustvaril jo je leta 1891 Samuel Luke Fildes, angleški slikar. Slika izžareva vso tesnobo staršev in zdravnikovo zaskrbljeno opazovanje hudo bolnega otroka. Navdih je umetnik črpal iz svoje boleče izkušnje ob smrti svojega sina in profesionalne predanosti zdravnika, ki ga je zdravil.

Samuel Luke Fildes - Zdravnik (The Doctor)

Samuel Luke Fildes: ‘Zdravnik’

Hišni obisk je pravzaprav najbolj pristna in prvobitna oblika zdravniškega dela. Šele kasneje, z razvojem medicine je začela prevladovati bolj institucionalizirana oblika nudenja zdravniške oskrbe. Posvet zdravnika z bolnikom se je vse bolj prenašal v ambulantno delo, v specialistične ordinacije, klinike in bolnišnice. Število hišnih obiskov je vse bolj upadalo.

Vzroke upadanja števila obiskov je lepo strnil profesor Janko Kersnik¹: »Dvajseto stoletje hišnim obiskom ni bilo naklonjeno, zato je njihovo število povsod začelo upadati. Na padec števila obiskov je zlasti vplivala zdravstvena politika:

  • z administrativnim omejevanjem,
  • s slabim nagrajevanjem,
  • z razvojem polikliničnega načina dela

Za pacienta predstavlja hišni obisk najprijaznejši način posveta z zdravnikom: Bolnik je v svojem okolju, na »svojem terenu«; počuti se varnega med svojimi domačimi, ki mu nudijo oporo in sodelujejo pri njegovem zdravljenju. Manj je tveganj, da bi bolnik napačno razumel navodila o zdravljenju, saj je o tem poučenih več članov družine.

Mirno lahko rečemo: Dokler bodo družinski zdravniki, bodo tudi hišni obiski. In prav zaradi družinskih zdravnikov je slika Samuel Luke Fildesa še vedno živa. Res, da bi bil na današnji sliki kakšen detajl drugačen: Morda bi bil na sliki v ozadju LCD TV monitor, morda mikrovalovna pečica, pa v kotu računalnik…tudi nabor zdravil v zdravniški torbi je drugačen; marsikateri aparat je videti ob zdravniški torbi…. A bistvo ostaja. S slike še vedno diha, kot v času, ko je bila naslikana, globoka zaskrbljenost in tesnoba družinskih članov za svojega člana in z nje še vedno žari profesionalni in empatični odnos zdravnika do bolnika v njegovem okolju.

1. Kersnik J. Hišni obisk. V: I. Švab, D. Rotar Pavlič. Družinska medicina. Ljubljana: Združenje zdravnikov družinske medicine Slovenskega zdravniškega društva, 2002)

Veseli se vsakega dneva!
Uživaj v njem, zate je.