02 671 04 11
od 6. do 8. ure in od 11. do 13. ure
popoldan od 12. do 16. ure

Krás

Andrej Gogala

Kraško gmajno jeseni zaljša
rdeča barva ruja (Cotinus coggygria).

Barbara Čižmek:  »Jesenki Kras«, akril na platno

Barbara Čižmek: »Jesenki Kras«, akril na platno

Listi ruja postanejo oktobra krvavo rdeči in obarvajo kraško gmajno. Mnogim je to najlepši čas na Krasu. Jesensko barvo daje rujevim listom več vrst barvil. Rumeni ksantofili in oranžni karoteni varujejo celice pred premočno sončno svetlobo in so v listih tudi spomladi in poleti, ko zaradi zelenega klorofila ne pridejo do veljave. Jeseni, ko se klorofil razkroji in ni več prevladujočega zelenila, zažarijo listi v jesenskih barvah. Najlepši pa je ruj, ki je rasel na soncu in ima največ rdečih barvil antocianov. Ruj v senci je jeseni rumen in razlike v barvi so opazne tudi na posameznem listu, ki ga je le delno zakrival drug list. Listi na soncu s fotosintezo ustvarijo več sladkorjev, ki se vsi ne shranijo v deblu in koreninah. V starajočih listih se uporabijo za tvorbo rdečih, vijoličnih ali modrih barvil antocianov, ki skupaj z rumenimi barvili listje obarvajo rdeče. Barve pa niso vsako leto enako žareče. Da bi listje jeseni zažarelo, ga ne sme uničiti prehuda poletna suša, sončni jesenski dnevi pa so potrebni, da v njih nastane dovolj sladkorjev.

Rujevo listje najlepše žari, ko skozenj sveti sonce.

Sprehodi se v naravi!
Narava te napolni z energijo.