02 671 04 11
od 6. do 8. ure in od 11. do 13. ure
popoldan od 12. do 16. ure

Referenčna ambulanta

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine (splošna ambulanta), kjer se v delo zdravnika in srednje medicinske sestre s svojimi znanji vključuje še diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana medicinska sestra izvaja preventivne zdravstvene preglede in zdravstveno vzgojno svetovanje.

Spremlja in obravnava kronične bolnike z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo ter povišanim krvnim tlakom.

Z referenčno ambulanto želimo še boljšo obravnavo na osnovnem nivoju, spremljanju zdravstvenega stanja in aktivno odkrivanje novih bolnikov.

Diplomirana medicinska sestra bolnike tako:

  • napoti na presajalne laboratorijske preiskave,
  • s pacienti izpolnjuje vnaprej pripravljene vprašalnike,
  • meri telesno težo, višino, krvni tlak, saturacijo, ITM,
  • uporablja različne pripomočke in aparature ( spirometer, ekg).

Pacienti so obravnavani po dispanzerski metodi dela, zato bodo na preventivne kontrolne preglede vabljeni.

Delovni čas REFERENČNE AMBULANTE je v ordinacijskem času splošne ambulante!

Z delom referenčne ambulante želimo tako še izboljšati kakovost dela, v zadovoljstvo bolnikov.

Ljiljana Kokot, diplomirana medicinska sestra ( in diplomirana inženirka matematike)
Hodi v hribe!
Razmigaj se, zajami sveži zrak.