02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Dežurne ambulante

Urgentni center UKC Maribor
Delovni čas: Urgentni center deluje neprekinjeno.
Nujna mecicinska pomoč: 112
Telefonska centrala - informacije: 02/321 1000

Sprehodi se v naravi!
Narava te napolni z energijo.