02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Izbira osebnega zdravnika

Na spodnji povezavi je dostop do še prostih zdravnikov v primeru izbire osebnega zdravnika:

https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/ioz/

Sprehodi se v naravi!
Narava te napolni z energijo.