02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Medicina dela, prometa in športa

Dispanzer Medicine dela, prometa in športa

Stadionska 4
2342 Ruše

Alem KULENOVIĆ, dr. med., spec.

Darja Sapač, sr. med. sestra
tel: 02 66 38 104

torek, sreda od 7:00 do 14:00
Naročanje v ordinacijskem času.

V ponedeljek, četrtek in petek je možno naročilo med 11:30 in 13:00 na tel. 030 636 329.

Fiziologija dela

Biljana Pejčić, dipl. med. sestra
tel.: 02 66 38 113

Pregledi za voznike
  • kandidati za kategorije A, B, C, D in E,
  • kontrolni pregledi,
  • poklicni vozniki vseh kategorij,
  • po odvzemu vozniških dovoljenj in
  • postavljen dvom o sposobnosti za vožnjo
Pregledi za službo
  • predhodni zdravstveni pregled,
  • obdobni zdravstveni pregled in
  • ciljani zdravstveni pregled.
Pregledi za posest in nošnjo orožja

Vse storitve, ki jih opravlja medicina dela, prometa in športa so plačljive s strani naročnika, delodajalca oziroma samoplačnikov.

Hodi v hribe!
Razmigaj se, zajami sveži zrak.