02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Mikrobiološke analize

  • Zavod za zdravstveno varstvo Maribor (povezava)
    Prvomajska ulica 1
    2000 Maribor

    Tel. 45 00 100

  • Navodila za odvzem kužnin (povezava)
    Bris ustne votline stran 20, kužnine pri okužbah gastrointestinalnega trakta stran 25, kužnine pri okužbah urotrakta stran 28....

Hodi v hribe!
Razmigaj se, zajami sveži zrak.