02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Prevozi bolnikov

»DAVA« d.o.o. »DAVA« d.o.o.
 • »DAVA« d.o.o.
  Slovenski trg 4
  2352 Selnica ob Dravi

  Tel. 665 00 51
  Tel. 041 761 877

  E-naslov: dava.doo@amis.net


 • Brezplačni prevoz Kobanc,
  ki je namenjen osebam, ki niso upravičeni do zdravstvenega prevoza.
  Tel: 02 673 02 07 ali 02 673 02 02
  Poklicati je potrebno 4-5 dni pred datumom pregleda.

Veseli se vsakega dneva!
Uživaj v njem, zate je.