02 671 04 11
od 6. do 8. ure in od 11. do 13. ure
popoldan od 12. do 16. ure

Referenčna ambulanta


04.05.2012, Ambulanta splošne medicine, Selnica ob Dravi

Novost v Ambulanti splošne medicine Selnica ob Dravi – REFERENČNA AMBULANTA

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine (splošna ambulanta), kjer se v delo zdravnika in srednje medicinske sestre s svojimi znanji vključuje še diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana medicinska sestra izvaja preventivne zdravstvene preglede in zdravstveno-vzgojno svetovanje.

Spremlja in obravnava kronične bolnike z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, sladkorno boleznijo ter povišanim krvnim tlakom.

Z referenčno ambulanto želimo še boljšo obravnavo na osnovnem nivoju, spremljanju zdravstvenega stanja in aktivno odkrivanje novih bolnikov.

 

Diplomirana medicinska sestra bolnike tako:

  • napoti na presejalne laboratorijske preiskave,
  • s pacienti izpolnjuje vnaprej pripravljene vprašalnike,
  • meri telesno težo, višino, krvni tlak, saturacijo, ITM,
  • uporablja različne pripomočke in aparature ( spirometer, ekg).

 

Pacienti so obravnavani po dispanzerski metodi dela, zato bodo na preventivne kontrolne preglede vabljeni.

 

Delovni čas REFERENČNE AMBULANTE je v ordinacijskem času splošne ambulante!

 

Z  delom referenčne ambulante želimo tako še izboljšati kakovost dela,  v zadovoljstvo bolnikov.

 

Rebeka Beigot, dipl. med. sestra

Sprehodi se v naravi!
Narava te napolni z energijo.