02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Referenčna ambulanta

Zaradi odsotnosti referenčne sestre je referenčna ambulanta zaprta od novembra 2023 do sredine februarja 2024.

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine (splošna ambulanta), kjer se v delo zdravnika in srednje medicinske sestre s svojimi znanji vključuje še diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana medicinska sestra izvaja preventivne zdravstvene preglede in zdravstveno vzgojno svetovanje.

Spremlja in obravnava kronične bolnike z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, osteoporozo, depresijo, sladkorno boleznijo ter povišanim krvnim tlakom.

Z referenčno ambulanto želimo še boljšo obravnavo na osnovnem nivoju, spremljanju zdravstvenega stanja in aktivno odkrivanje novih bolnikov.

Diplomirana medicinska sestra bolnike tako:

  • napoti na laboratorijske preiskave,
  • s pacienti izpolnjuje vnaprej pripravljene vprašalnike,
  • meri telesno težo, višino, krvni tlak, saturacijo, ITM,
  • uporablja različne pripomočke in aparature (spirometer, EKG, merilnik krvnega tlaka).

Pacienti so obravnavani po dispanzerski metodi dela, zato bodo na preventivne kontrolne preglede vabljeni. Poskrbite, da imamo v računalniškem sistemu zavedeno vašo pravo telefonsko številko.

Delovni čas:
Torek: 12.00 – 19.30
Sreda: 6.30 – 14.00
Vsak drugi četrtek: 6.30 – 14.00

Malica: Dopoldan: 10-10.30
Popoldan: 16-16.30

Spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani pod obvestili in na vratih referenčne ambulante.

Z delom referenčne ambulante želimo tako še izboljšati kakovost dela, v zadovoljstvo bolnikov. A vendar ste glavni odgovorni, za vaše zdravje, vi sami.

Nastja Pavel, dipl. bab., mag. zdr. nege

E: referencna@ambulanta-selnica.si
T: 02/671 04 10
www.ambulanta-selnica.si

Sprehodi se v naravi!
Narava te napolni z energijo.