02 671 04 11
v delovnem času ambulante

Referenčna ambulanta

Ni obvestil v referenčni ambulanti.

Referenčna ambulanta je ambulanta družinske medicine (splošna ambulanta), kjer se v delo zdravnika in srednje medicinske sestre s svojimi znanji vključuje še diplomirana medicinska sestra.

Diplomirana medicinska sestra izvaja preventivne zdravstvene preglede in zdravstveno vzgojno svetovanje.

Spremlja in obravnava kronične bolnike z astmo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, osteoporozo, depresijo, sladkorno boleznijo ter povišanim krvnim tlakom.

Z referenčno ambulanto želimo še boljšo obravnavo na osnovnem nivoju, spremljanju zdravstvenega stanja in aktivno odkrivanje novih bolnikov.

Diplomirana medicinska sestra bolnike tako:

  • napoti na laboratorijske preiskave,
  • s pacienti izpolnjuje vnaprej pripravljene vprašalnike,
  • meri telesno težo, višino, krvni tlak, saturacijo, ITM,
  • uporablja različne pripomočke in aparature (spirometer, EKG, merilnik krvnega tlaka).

Pacienti so obravnavani po dispanzerski metodi dela, zato bodo na preventivne kontrolne preglede vabljeni. Poskrbite, da imamo v računalniškem sistemu zavedeno vašo pravo telefonsko številko.

Delovni čas REFERENČNE AMBULANTE je v TOREK, SREDO in vsak drugi ČETRTEK v ordinacijskem času splošne ambulante. Spremembe urnika bodo objavljene na spletni strani pod obvestili in na vratih referenčne ambulante.

Z delom referenčne ambulante želimo tako še izboljšati kakovost dela, v zadovoljstvo bolnikov. A vendar ste glavni odgovorni, za vaše zdravje, vi sami.

Nastja Pavel, dipl. bab., mag. zdr. nege

E: referencna@ambulanta-selnica.si
T: 02/671 04 11
www.ambulanta-selnica.si

Dosegljiva:
torek od 13:30 – 18:30
sreda in vsak drugi četrtek od 7:30 – 12:30

Hodi v hribe!
Razmigaj se, zajami sveži zrak.